Reseförsäkring

En bra reseförsäkring gör det möjligt att få till exempel läkarvård eller hemtransport, om olyckan skulle vara framme och utan att du själv behöver stå för kostnaderna.

Det första och viktigaste att titta på när du ska välja reseförsäkring är om den täcker alla viktiga delar av din resa. Täcker den verkligen de fritidsaktiviteter du tänkt ägna dig åt? Och vad får du för service om något händer, oavsett vilken skada det är? Hur hög är självrisken? Du kan välja att teckna en heltäckande försäkring eller som ett komplement till din hemförsäkring. Komplementet är till för att täcka upp de delar som oftast saknas hos hemförsäkringsbolagen.

Vi samarbetar med Gouda Reseförsäkring som har funnits i Norden sedan 1994. Att ha Goudas Reseförsäkring innebär att du har en totalförsäkring i grunden. Försäkringen är dessutom flexibel, så du kan välja bort vissa moment som du inte tycker du har behov av (semestergaranti och egendomsskydd).

Om något händer

Goudas Alarmcentral finns tillgänglig för att hjälpa dig dygnets alla 24 timmar. Du får kompetent och personlig service av den servicekoordinator som blir knuten till dig. Alarmcentralen har bland sina medarbetare all nödvändig kompetens knuten till sig, som läkare, specialister, sjuksköterskor och krismedarbetare. Det ger dig en trygghet att snabbt få bra vård, utan att behöva söka dig fram själv och lägga ut pengar.

Med Gouda Reseförsäkring kan du känna dig trygg på resan och vara säker på att få effektiv assistans om något händer.

Dessa moment ingår i försäkringen:
Akuta läke-,sjuk- och tandvårdskostnader
Hemtransport vid sjukdom eller olycksfall
Nära anhörigs resa till dig om du blir svårt sjuk
Olycksfall och invaliditet
Ansvars-, överfalls- och rättsskydd
Hjälp på plats
Egendomsskydd (kan väljas bort)
Semestergaranti (kan väljas bort)
Väljer du att teckna Goudas Reseförsäkring har du även god täckning för äventyrliga aktiviteter. Många försäkringsbolag har begränsningar i sina villkor vad gäller äventyrliga aktiviteter.

Goudas Reseförsäkring gäller helt utan självrisk!

LÄS MER OM RESEFÖRSÄKRINGEN