Villkor

Aktivresor är en bifirma till Afro-Caribbean Travel som är medlem i Svenska Resebyråföreningen. I bifogat dokument finns de villkor som reglerar avtalsförhållandet mellan researrangör och resenär vid köp av paketresa.

Hos Svenska Resebyråföreningen finns andra intressanta länkar som kan vara viktiga att känna till som resenär. En är EU-förordningen 261/2004 som reglerar flygpassagerares rättigheter vid överbokade, inställda och försenade flyg. En annan är listan över svartlistade flygbolag, det vill säga flygbolag som har förbjudits att bedriva verksamhet i europeiskt luftrum av EU-kommissionen.