Resegaranti

RES TRYGGT MED AKTIVRESOR

Kenzan Travel AB, som äger varumärkena Aktivresor, Afro-Caribbean Travel och Kenzan Tours har resenärer i de skandinaviska länderna Sverige, Norge och Danmark. Dotterbolaget Kenzan Travel Denmark ApS, med huvudsäte i Danmark, sköter all försäljning och har lagstadgad resegaranti utställd hos Rejsegarantifonden i Danmark (registreringsnummer 3390) för skydd vid obestånd i nämnda tre länder. Resenärer får i tillämpliga fall kontakta Rejsegarantifonden om tjänster inte tillhandahålls av Kenzan Travel Denmark ApS.

Viktigt att veta om resegarantin
Resegarantin är ett ekonomiskt skydd för resenärer om en resa ställs in eller avbryts för att reseaktören blivit insolvent. Resenären kan då ansöka om ersättning ur resegarantin. Resegarantilagen gäller för paketresor:

Paketresor
En paketresa är ett arrangemang som består av transport och inkvartering eller någon av dessa tjänster i kombination med en turisttjänst, som utgör en inte oväsentlig del av arrangemanget och som inte är direkt knuten till transporten eller inkvarteringen, som till exempel hyrbil, teaterbiljetter eller inträde till ett idrottsevenemang. En paketresa måste vara längre än 24 timmar eller innehålla inkvartering. En paketresa säljs till ett helhetspris eller till skilda priser som är knutna till varandra. Resegaranti ska finnas för alla paketresor, oavsett om de säljs till privatpersoner eller företag.